DK | EN

Databeskyttelse og privatlivspolitik

Yderligere oplysninger om databeskyttelse.

Hvem er ansvarlig for behandling af dine oplysninger?

Ansvarlig: Meyland-smith A/S
Adresse: Mads Clausens vej 1, 9800 Hjørring DK
Telefon: +45 98 96 19 85
Kontakt: info@meyland-smith.dk

Til hvilke formål behandler vi dine personoplysninger?

 • I overensstemmelse med bestemmelserne i EU’s generelle databeskyttelsesforordning (2016/679) behandler Meyland-smith A/S dine personlige oplysninger til følgende formål:
 • Til at administrere køb og levering af varer og / eller ydelser.
 • Til at forbedre de tjenester, som du har tilmeldt dig, via undersøgelse af din brugeradfærd, så de matcher dine interesser og behov.
 • Til at sende nyhedsbreve og reklameindhold fra Meyland-smith A/S.
 • Til registrering, forebyggelse og reaktioner på bedrageri, sikkerhedsrisici og misbrug (spam, malware og ulovligt indhold).
 • Når vi har en juridisk forpligtelse til behandlingen – fx hvis vi reagerer på en retsafgørelse eller et myndighedspåbud.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine oplysninger er blevet registreret og bruges til, hvis vi har en juridisk forpligtelse til at gøre det eller indtil du anmoder om at oplysningerne fjernes hvis dette ikke strider mod lovgivningen.

Hvad er retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger?

Meyland-smith A/S bruger dine oplysninger baseret på en kontrakt for at vedligeholde vores aftaleforhold.

Bliver mine oplysninger videregivet?

Vi videregive kun personlige oplysninger for at overholde gældende love og bestemmelser samt efterkomme retsforfølgning eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.

Hvilke rettigheder har jeg med hensyn til mine personlige oplysninger, og hvordan kan jeg udøve rettighederne?

Du har ret til at bede Meyland-smith A/S om en kopi af dine personlige oplysninger samt til at rette, slette eller begrænse behandling af dine personlige oplysninger. Derudover kan du gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger under visse omstændigheder (hvor vi ikke behøver at behandle oplysningerne for at opfylde et kontraktligt eller andet juridisk krav, eller hvor vi bruger oplysningerne til direkte markedsføring). Ved anmodning om begrænsning af behandling af dine personlige oplysninger vil vi kun opbevare dem til at vedligeholde vores aftaleforhold.

Du har også ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har givet os, samt at tilbagekalde et samtykke, uden at dette påvirker lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen.

Hvis du ønsker at gøre brug af nogen af dine rettigheder kan du kontakte os via følgende

 • Kontaktoplysninger: info@meyland-smith.dk

Husk at oplyse følgende i forbindelse med din henvendelse:

 • For- og efternavn
 • E-mailadressen, som du oplyste i forbindelse med din konto eller din booking.

Hvis du er utilfreds med, hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger, kan du også indgive en klage via Datatilsynet.

Vilkår for brug af hjemmesiden

Anvendelse af denne hjemmesider er på brugerens eget ansvar, og indebærer en accept af de gældende vilkår og betingelse for brug. Meyland-smith A/S kan til enhver tid revidere disse vilkår ved at opdatere denne tekst uden forudgående varsel. Sådanne ændringer vil være bindende for dig som bruger.

Forpligtelse til korrekt brug af hjemmesiden og dens indhold

Brugeren er forpligtet til at bruge hjemmesiden og dens indhold og/eller de tjenesteydelser, som er inkorporeret i denne, på en korrekt måde i henhold til de gældende vilkår og betingelser, som fremgår af hjemmesiden.

Brugeren forpligter sig til at afstå fra at bruge hjemmesiden til at udføre ulovlige aktiviteter, herunder dem, som er imod Meyland-smith A/S eller tredjemands rettigheder eller interesser. Brugeren er ansvarlig for direkte, indirekte, hændelige eller følge skader, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden.

I denne forbindelse, må brugeren ikke bruge indholdet på hjemmesiden til ulovlige formål og virkninger, herunder dem, som er forbudt eller er imod tredjemands rettigheder eller interesser, eller som på nogen måde kan skade, deaktivere, overbelaste, forringe eller hindre den normale drift af hjemmesiden, IT-udstyr eller dokumenter, filer og alle typer indhold lagret på Meyland-smith A/S IT-udstyr (hacking) eller af andre brugere af hjemmesiden eller internetbrugere (hard- og software).

Fortrolighedspolitik

I overensstemmelse med bestemmelserne i loven om persondatabeskyttelse, 15/1999, oplyser Meyland-smith A/S (herefter MS), at det ved besøg på www.meyland-smith.dk, eller ved gennemførelse af en betaling via vores shop er det nødvendigt at opgive visse personlige oplysninger. Databeskyttelsen gælder for både automatisk og manuel behandling af personoplysninger, hvis personoplysningerne er indeholdt eller vil blive indeholdt i et register tilhørende MS.

MS vil anmode om visse personlige oplysninger, som er obligatoriske for gennemførelsen af en ønskede transaktion.

Indsamlingen og den automatiske behandling af dine personlige oplysninger har til formål at opretholde et kontraktmæssigt forhold til MS og behandlingen af køb, rådgivning og udstedelse af alle slags varer – behandling og administrering, forbedring og at tilpasse præferencer og valg af produkter og service – og afsendelse, traditionelt eller elektronisk, af administrativ, teknisk, organisatorisk og/eller kommerciel information om ønskede produkter og service tillige med dem, der tilbydes af MS.

 Hertil kommer, at personlige oplysninger vil blive indsamlet til følgende formål:

 • Til at verificere kreditkortoplysninger og andre betalingsmetoder.
 • Til at analysere brugeradfærd på hjemmesiden.
 • Til at verificere, opretholde og udvikle systemer og statistiske analyser.
 • Til reklame, kampagner og særtilbud.
 • Til at sende spørgeundersøgelser, som brugeren kan vælge at deltage i.
 • Til at foretage automatiske opkald (uden menneskelig medvirken) eller sms’er med henblik på direkte salg, reklame eller relateret til den ønskede tjeneste.

Under alle omstændigheder skal brugerens personlige oplysninger være korrekte. MS forbeholder sig retten til at udelukke brugere, der giver falske oplysninger, med forbehold for øvrige bestemmelser, der er fastsat ved lov.

BRUGEREN bør afgive alle nødvendige oplysninger med henblik på serviceaftalen, og MS har ret til at afvise registreringen, hvis denne ikke er udfyldt korrekt. Indehaveren af disse oplysninger giver udtrykkeligt MS retten til at videregive disse oplysninger til tredjepartsleverandører med henblik på behandling af de oplysninger, der er givet af brugeren i lighed med de andre enheder til hvilke, disse oplysninger skal overgives for at opnå den service, eller til at gennemføre de handlinger, som brugeren har givet tilladelse til.

MS kan og skal videregive personlige oplysninger til andre selskaber af samme grunde som angivet i foregående afsnit.

Indehaveren af disse oplysninger giver udtrykkelig tilladelse til videregivelse eller deling af disse oplysninger. Under alle omstændigheder garanterer MS beskyttelse af fortrolige og personlige oplysninger under internationale dataoverførsler.

MS har implementeret lovligt krævede sikkerhedsforanstaltninger i sine installationer, systemer og registre. Dette garanterer for beskyttelse af dine personlige oplysninger.

® 2009-2018 Meyland-smith A/S. Alle rettigheder forbeholdes. All rights reserved.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System