ThevoChair – leder udtaler sig

Vi oplever, at flere af vore beboere, som alle har demens i svær grad, ofte vælger at sidde i den røde ThevoChair og har stor glæde af det.

Vi købte vores første ThevoChair til vores skærmede enhed i marts måned 2012

Vi oplever, at flere af vore beboere, som alle har demens i svær grad, ofte vælger at sidde i den røde ThevoChair og har stor glæde af det. Vi oplever, at vore demente beboere bliver mere rolige, sidder i længere tid i den, end i de andre lænestole og er mere rolige i et stykke tid efterfølgende. Vi oplever, at en beboer som har mange hallucinationer og som bliver meget urolig pga. af disse, kan visses til ro i ThevoChair-en og endog falde i søvn, ved at en medarbejder sidder og holder ham i hånden, mens hun får stolen til at vugge/visse med den anden hånd. Vi oplever at beboer om kan være urolig om natten, kan falde til ro i stolen og sidde der og sove.

Derfor har vi valgt at købe yderligere en ThevoChair til vores skærmede enhed, samt en til vores daghjem, hvor vi har mange borgere med demens tilknyttet BIVIRKNING: Vi oplever at et par af de pårørende ”kappes” lidt om at komme til at side i den, når de er på besøg. Vores tvillinger gravide medarbejder var også meget glad for at sidde og hvile i den.

Med venlig hilsen
Anne-Marie Pedersen
Leder